Tag Archives: เครื่องเติมอากาศ

เครื่องเติมอากาศ (Hiblow) HP Series

เครื่องจ่ายอากาศ/เครื่องเติมอากาศ (AIR BLOWER) เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ ไฮโบว์ (Hiblow) HP SERIES เป็นปั้มลมแบบไดอะแฟรมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น คุณภาพดี เสียงเงียบ ประหยัดไฟฟ้า มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 7 รุ่นด้วยกัน คือ HP-40, HP-60, HP-80, HP-100, HP-120, HP-150 และรุ่น HP-200 เครื่องเติมอากาศ Hiblow HP Series เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ “ไฮโบว์” Hiblow ได้ออกแบบโครงสร้าง และอุปกรณ์ สำหรับลดเสียงดัง (Sound Absorber) เพื่อช่วยลดเสียงที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องเติมอากาศ – การพัฒนาเครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ “ไฮโบว์” Hiblow HP Series รุ่นปัจจุบันได้พัฒนาเรื่องประหยัดไฟฟ้า จึงทำให้อัตราการกินไฟฟ้าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการทำงานของระบบอื่น ๆ แต่ได้ประสิทธิภาพเท่าเดิม