Tag Archives: ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังเก็บน้ำทรงถ้วย (ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส) รุ่น WTF

ถังเก็บน้ำทรงถ้วย รุ่น WTF(ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส) เป็นถังเก็บน้ำบนดินอาควา เป็น ถังเก็บน้ำรูปทรงถ้วย (ถังเก็บน้ำทรงแก้ว) ขนาด 1,000 -6,000 ลิตร ทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรง มาตรฐาน มอก.435-2548 (เฉพาะรุ่นไม่เกิน 5,000 ลิตร)

ถังเก็บน้ำ รุ่น คอร์เทเซีย (Cortecia)

ถังเก็บน้ำ รุ่น คอร์เทเซีย (Cortecia) ได้รับการออกแบบด้วยลวดลายเปลือกไม้ ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยตุ๊กตาน่ารักเกาะที่ข้างถัง เหมาะสำหรับตั้งไว้ภายในสวน หรือบริเวณบ้านได้อย่างกลมกลืน – ถังเก็บน้ำบนดิน ผลิตจากวัสดุ Polyethylene Food Grade เหมาะสำหรับเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ที่ให้ความมั่นใจถึงความสะอาดและปลอดภัย – ถังเก็บน้ำบนดิน ออกแบบรูปทรง ที่คิดถึงประโยชน์การใช้สอย เหมาะสำหรับวางหรือติดตั้งได้ทุกที่และสวยงาม – ถังเก็บน้ำบนดิน ผลิตให้มีความหนา ในระดับที่แสงไม่สามารถส่องผ่านเข้าไปภายในถังได้ จึงทำให้ไม่เกิดตะไคร่น้ำ

ถังเก็บน้ำ รุ่น เดลฟิโน่ (Delfino)

ถังเก็บน้ำบนดิน รุ่น เดลฟิโน่ (Delfino) ถังเก็บน้ำรุ่น เดลฟิโน่ Delfino ได้รับการออกออกแบบเป็นรูปปลาโลมา ซึ่งจะให้ความรู้สึกถึงอิสระภาพ ซึ่งตอบโจทย์ของครอบครัวยุคใหม่ – ถังเก็บน้ำบนดิน ผลิตจากวัสดุ Polyethylene Food Grade เหมาะสำหรับเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ที่ให้ความมั่นใจถึงความสะอาดและปลอดภัย – ถังเก็บน้ำบนดิน ออกแบบรูปทรง ที่คิดถึงประโยชน์การใช้สอย เหมาะสำหรับวางหรือติดตั้งได้ทุกที่และสวยงาม – ถังเก็บน้ำบนดิน ผลิตให้มีความหนา ในระดับที่แสงไม่สามารถส่องผ่านเข้าไปภายในถังได้ จึงทำให้ไม่เกิดตะไคร่น้ำ

ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดไร้อากาศ AQUA SHAPE

ถังบำบัดน้ำเสียรวมไร้อากาศ อาควา เชป AQUA SHAPE (อาควา เชป) ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดไร้อากาศ ถังบำบัดน้ำเสียรวม มีทั้งส่วนเกรอะและกอรงอยู่ในใบเดียวกันทำให้ได้ประสิทธิภาพการบำบัดเต็ม เปี่ยม ตัวถังหนา แข็งแรง ทนทาน โดยผ่านการทดสอบตามวิธีสอบมาตรฐาน ด้วยราคาที่ประหยัดสุดคุ้ม Aqua Shape รุ่น SHAPE-1000, SHAPE-1200, SHAPE-1600       ถังบำบัด 600 ลิตร, ถังบำบัด 800 ลิตร, ถังบำบัด 1200 ลิตร, ถังบำบัด 1600 ลิตร, ถังบำบัด 1800 ลิตร, ถังบำบัด 2000 ลิตร, ถังบำบัด 3000 ลิตร, ถังบำบัด 4000 ลิตร, ถังบำบัด 5000 ลิตร, ถังบำบัด 6000 ลิตร, ถังบำบัดน้ำเสีย 600 ลิตร,… Read More »

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น NBF SERIES

    ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ NBF-SERIES ผู้นำด้านระบบบำบัดแบบ Fixed Film Aeration เป็นถังบำบัดชนิดใช้อากาศ สำหรับบำบัดน้ำเสียที่มาจากห้องน้ำโดยเฉพาะ บำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการตกตะกอนของเสีย และระบบ Fixed Film Aeration จึงมั่นใจได้ว่าน้ำทิ้งจากห้องน้ำ ที่ผ่านการบำบัดมีคุณภาพดีได้มาตรฐาน

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น Bio Compact Bio Series (ABC)

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ BIO COMPACT, BIO SERIES เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการบำบัดน้ำเสียชุมชนโดย เฉพาะ เพื่อให้ได้น้ำทิ้งตามมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนระดับ ก ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้กรรมวิธีการบำบัด และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการควบคุมรักษา และประหยัดพลังงาน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคารสาธารณะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ทั่วไป

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น ABF

ถังกรองชนิดเติมอากาศ AQUA BIOFILM FIXED FILM คือถังบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกส่วนของที่พักอาศัย หรือน้ำเสียชุมชนจากแหล่งอื่นๆ โดยอาศัยจุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโต